ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มกราคม 2555 / 14:40:29  
ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กรณีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองห่าย ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กรณีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองห่าย
ชาวจอมทองร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้สอบข้อเท็จจริงก่อนย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองห่าย

ชาวบ้านจากอำเภอจอมทองประมาณ 50 คน เข้ายื่นหนังสือต่อหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านนายมนตรี ไชยคีรี นิติกรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพรสิน นนทะธรรม ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา นายปรีชา สุภาอินทร์ กำนันตำบลข่วงเปา และนายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เป็นแกนนำดังกล่าว โดยกล่าวว่ามีคำสั่งของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้โยกย้ายนายครองทรัพย์ ธนากุลภิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห่าย โดยไม่ได้มีความผิดหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนใด ๆ มาก่อน ขณะที่เจ้าตัวก็ไม่ประสงค์จะย้าย เพราะจะเกิดปัญหาในการดูแลครอบครัว ชาวบ้านได้ล่ารายชื่อทั้งหมู่บ้าน และจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ในเรื่องดังกล่าว และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณา ทบทวนเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา 17 ปี 3 เดือนที่นายครองทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ได้นำนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติงานเชิงรุก บริการประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่ประชาชน และผู้นำชุมชน รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และองค์กรท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ผลักดันการพัฒนาสถานีอนามัย โดยการระดมทุนจากชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาจนสามารถยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จนได้มีพิธีเปิดป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื่อ 19 เมษายน 2554 จึงเห็นว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการเสียขวัญ และกำลังใจ โดยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738